Centralne ogrzewanie i ciepła woda użytkowa

 

• piec gazowy dwufunkcyjny firmy Junkers (c.o. i c.w.u.);

 piec gazowy dwufunkcyjny do pracy w układzie zamkniętym z wbudowanym naczyniem wzbiorczym; piec jest wyposażony w dysze do gazu płynnego – wymaga przeglądu i konserwacji, od nowości był używany tylko kilka miesięcy,

 piec był używany tylko przez okres kilku miesięcy, był zasilany gazem płynnym ze zbiornika, który był zlokalizowany fundamencie, na zewnątrz budynku, na trawniku w tylnej części, po północnej stronie (między pomieszczeniem 08 a płotem sąsiadów),

 z uwagi na sposób eksploatacji budynku, jego dobre docieplenie i niskie zapotrzebowanie na energię cieplną oraz z drugiej strony rosnące ceny gazu płynnego i rosnący koszt dzierżawy zbiornika, ten sposób ogrzewania i produkcji c.w.u. stał się szybko nieopłacalny,

 w związku z powyższym zaprzestano użytkowania tego pieca i ogrzewanie w razie potrzeby było realizowane za pomocą grzejnika elektrycznego w pomieszczeniu 03, pomieszczenie 01 pełniące funkcję kuchni I utrzymywało wystarczającą temperaturę dzięki swojej funkcji (kuchnie gazowe), pomieszczenie 11 ogrzewane za pomocą grzejnika małej mocy, natomiast pomieszczenia 08 (kuchnia II ) oraz pomieszczenie 12 (magazyn warzyw) wymagały częściej chłodzenia niż grzania, dlatego zostały tam zainstalowane klimatyzatory z dodatkową funkcją grzania); natomiast podgrzewanie c.w.u. zrealizowano za pomocą podgrzewacza elektrycznego zainstalowanego pod oknem w pomieszczeniu 01 i po drobnych przeróbkach wpięciu go w istniejącą instalację c.w.u..

 

• rozdzielacz - rozdzielacz mosiężny, zawory i cały dodatkowy osprzęt znajduje się pod piecem c.o., w skrzynce metalowej, w pomieszczeniu 03,

 

• instalacja wewnętrzna c.o. – rury dwuwarstowe PEX,

 instalacja wykonana z rur dwuwarstwowych (wewnętrzna rura z polietylenu sieciowanego / warstwa aluminium / zewnętrzna rura z polietylenu),

 od rozdzielacza poprowadzono niezależnie podłączenie każdego grzejnika (zasilanie/powrót),

 rury izolowane termicznie ułożone pod posadzką; sposób prowadzenia – w linii prostej od rozdzielacza do poszczególnych grzejników,

 

Uwaga końcowa:

Obiekt w ciągu ostatnich kilku lat był używany przez kilku dzierżawców, dlatego też powyższe informacje należy zweryfikować, ponieważ zostały dokonane nieuzgodnione zmiany w instalacji c.o., szczególnie w obrębie połączeń między piecem a instalacją.