Energia elektryczna

 

 

• przyłącze napowietrzne, 3-fazowe,

• zabezpieczenie główne zewnętrzne, zlokalizowane w skrzynce na ścianie zewnętrznej, przy schodach tarasu T2

• licznik 3-fazowy w pomieszczeniu 04,

• instalacja elektryczna wewnętrzna – miedziana całkowicie wymieniana przy adaptacji budynku do celów gastronomicznych,

• rozdzielnia główna w pomieszczeniu 04 (obwody pomieszczeń od 01 do 07, oświetlenie zewn. oraz zasilanie podrozdzielni w pom. 09) – uwaga: część gniazd z pom. nr 01 jest zasilane z podrozdzielni w pom. 09,

• podrozdzielnia w pomieszczeniu 09 (obwody pomieszczeń od 08 do 15 oraz cześć gniazd w pom. 01),

• podrozdzielnia w pomieszczeniu 12 (obwody dodatkowe),

 

Uwaga końcowa:

Obiekt w ciągu ostatnich kilku lat był używany przez kilku dzierżawców, dlatego też powyższe informacje należy zweryfikować, ponieważ mogły zaistnieć jakieś niezgłoszone zmiany w instalacji elektrycznej.