Woda

 

 

• studnia głębinowa z ujęciem ok. 20m poniżej poziomu terenu (ozn. „SG” na rys. nr 1); z uwagi na to, że budynek był wykorzystywany do celów gastronomicznych, co wiązało się z dużym zapotrzebowaniem na wodę pitną wysokiej jakości, własna studnia była najlepszym rozwiązaniem; studnia sprawna,

 

• wodociąg gminny – dodatkowa opcja, dodatkowa możliwość podłączenia do wodociągu gminnego Gminy Nowe, przyłącze zlokalizowane na działce sąsiadującej od strony północnej, w pobliżu wjazdu z DK 91,

 

• instalacja wewnętrzna – miedziana, lutowana, całkowicie wymieniana przy adaptacji budynku do celów gastronomicznych,

 

• lokalizacja dodatkowych miejsc wpięcia do instalacji przy rozbudowie:

 ściana zewnętrzna, północna; lokalizacja w skrzynce, wyprowadzenie zimnej i ciepłej wody rurami miedzianymi o średnicy wystarczającej w przypadku rozbudowy budynku od strony północnej; zakończone zaworami,

 pomieszczenie 11 (na ścianie sąsiadującej z pom. 08) – wyprowadzenie zimnej i ciepłej wody na wysokości płytek; zaślepione; zamaskowane dwoma, małymi kwadratami płytek,

 

• sposób prowadzenia rur zimnej i ciepłej wody:

 instalacja wewnętrzna wody użytkowej rozprowadzona od pomieszczenia 04, w którym znajduje się hydrofor,

 poziom główny, izolowany otuliną z pianki, poprowadzono wewnątrz, po ścianach zewnętrznych budynku między ścianą a płytami gipsowo-kartonowymi w następujący sposób:

 ściana południowa pomieszczeń 04, 05, 06, 07,

 ściana zachodnia pomieszczenia 07,

 ściana południowa pomieszczenia 03 (uwaga – na wysokości wyjścia zewnętrznego na taras T2 poziom schodzi pod posadzkę sali – zwrócić uwagę przy ew. wykonywaniu jakiś otworów w podłodze)

 ściana południowa pomieszczeń 02, 01,

 ściana zachodnia pomieszczenia 01,

 ściana północna pomieszczenia 01,

 zejście pod podłogę w pomieszczeniu 08 i przez środek pomieszczenia (pod podłogą) w kierunku ściany północnej pomieszczenia 08, gdzie wychodząc do szafki zewnętrznej jest zakończony zaworami

 od poziomu głównego wykonano podejścia od urządzeń sanitarnych w poszczególnych pomieszczeniach (częściowo w podłodze – szczególnie w pom. 08)

 

• lokalizacja zewnętrznych zaworów do wpięcia węża ogrodowego:

 południowa ściana budynku – na wysokości pomieszczenia 04,

 północna ściana budynku – na wysokości pomieszczenia 08